Annika Andersson


+46 40 625 26 86 / vCard

Annika är särskilt inriktad mot offentlig upphandling. Annika biträder bland annat upphandlande myndigheter vid överprövningar och i skadeståndsärenden enligt LOU samt vid granskning och upprättande av projektspecifika förfrågningsunderlag. Annika håller löpande utbildningar i offentlig upphandling och föreläser även för Blendow Group och vid Lunds universitet.

Annika arbetar även med entreprenadrättslig rådgivning och rådger många upphandlande myndigheter och andra beställare i upphandlings- och avtalsrelaterade entreprenadfrågor. Annika har därmed särskild erfarenhet av granskning och upprättande av förfrågningsunderlag samt därmed sammanhängande rådgivning avseende bygg- och anläggningsentreprenader uppbyggda med AMA AF 12 och baserade på AB 04 respektive ABT 06, konsultupphandlingar uppbyggda med AMA AF Konsult 10 och baserade på ABK 09 samt olika former av driftentreprenader, bland annat driftentreprenader och fastighetsförvaltningsuppdrag uppbyggda enligt Aff-dokumenten och baserade på ABFF 15.

2016
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

2011–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2011
Lunds universitet, jur.kand.

Kontor Malmö

Titel Advokat

Områden Offentlig sektor och upphandling Entreprenad

Mobiltelefon +46 730 399 240

Laddning pågår