Andreas Lindh


+46 40 622 66 68 / vCard

Andreas är särskilt inriktad mot fastighetsrättsliga och förvärvsrelaterade frågor. Han har mångårig erfarenhet av transaktionsbaserad fastighetsrätt och biträder frekvent i projekt rörande såväl markexploatering, fastighetsutveckling, fastighetsbildning, överlåtelse och förvärv av fastigheter och bolag. Han lämnar löpande rådgivning vid olika problemställningar som uppkommer kring nyttjanderätter och då främst inom kommersiell hyresrätt. Andreas biträder klienter inom näringslivet men biträder även offentliga aktörer såsom kommuner och kommunala bolag. Därigenom har han inblick i hanterings- och beslutsprocesserna i offentliga verksamheter samt god kännedom om de särskilda begränsningar i befogenhet som kommuner och kommunala bolag har att beakta. Andreas arbetar därutöver även med bolagsrätt och med löpande avtalsrättsliga frågor. Andreas ingår i Lindahls kompetensgrupp för kommersiell fastighetsrätt och har vid flera tillfällen undervisat såväl klienter som jurister inom Lindahl i ämnena markexploatering och fastighetstransaktioner.

2011
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2007–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2007
Lunds universitet, ek. kand.

2005–2007
Notarietjänstgöring

2005
Lunds universitet, jur. kand.

Laddning pågår