Magnus Ramberg


+46 42 175 308 / vCard

Magnus verksamhet är inriktad på svenska och internationella kommersiella avtal och tvister samt företagsförvärv. Han har särskild erfarenhet av förvärv av och rådgivning till företag inom industri och media. Ett annat fokusområde för Magnus är skiljeförfaranden (som ombud och skiljeman). Han är även CEDR-ackrediterad medlare.

Magnus är frekvent utsedd som god man och skiljeman vid tvångsinlösen av minoritetsaktier efter offentliga bud. Dessutom har Magnus utsetts till styrelseuppdrag i bolag, organisationer och inom elitidrott. Han var under perioden 2010-2014 styrelseordförande i Lindahl.

1992
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1991
Travers Smith, London

1990–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1987–1990
Advokaterna Ramberg och Stenström, Helsingborg

1986–1987
Sydsvenska Handelskammaren, Malmö

1985
Lunds Studentkår, ordförande

Laddning pågår