Magnus Myrbäck


+46 42 175 334 / vCard

Magnus är specialiserad inom tvistelösning och offentlig upphandling. Magnus har stor erfarenhet av såväl processer i allmän domstol som skiljeförfaranden med särskilt fokus på kontraktsbaserade skadeståndsprocesser. Han arbetar med svenska och internationella företag inom ett brett spektrum av branscher, som bland annat tillverkningsindustri, medicinteknik, transport och kollektivtrafik. Magnus anlitas löpande som ombud i upphandlingsmål och har gedigen erfarenhet av att ge såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer strategisk rådgivning inom alla faser av upphandlingsprocessen. Magnus är också verksam som rådgivare i samband med avtalsförhandlingar rörande exempelvis systemleveranser och samarbetsprojekt.

2017—
Advokatfirman Lindahl

2010—2017
Setterwalls Advokatbyrå

2003—2010
Advokatfirman Lindmark Welinder

2006
Medlem av Sveriges Advokatsamfund

2001—2002
Notarietjänstgöring, Kristianstads tingsrätt

2000
Lunds universitet, jur. kand.

 

Kontor Helsingborg

Titel Advokat

Områden Offentlig sektor och upphandling Tvistlösning och process

Mobiltelefon +46 734 090 198

Laddning pågår