Fredrik Karlsson


+46 42 175 312 / vCard

Fredrik ingår i Helsingborgskontorets industrigrupp och är specialiserad inom områdena kraftgenerering, kraftöverföring och industriella anläggningar. Han arbetar särskilt med avtal och avtalsförhandlingar avseende projekt inom dessa områden, såväl på beställar- som leverantörssidan, samt med genomförandet av sådana projekt. Härutöver har Fredrik bl.a. särskild erfarenhet avseende kommersiella tvister.

2012
ABB AS, Oslo, Norge (secondment)

2011–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2007–2011
Gärde Wesslau Advokatbyrå

2008
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2005–2007
Advokatfirman Wagenius & Partners

2004–2005
Kammarrätten i Jönköping

2002–2004
Notarietjänstgöring

2002
Lunds universitet, jur.kand.

Laddning pågår