Anders Eriksson


+46 42 175 310 / vCard

Anders är huvudsakligen inriktad mot kommersiella tvister såsom domstolsprocesser och skiljeförfaranden. Han har framförallt stor erfarenhet av entreprenadrättsliga tvister. Anders är ordförande i Lindahls kompetensgrupp för entreprenadrätt och är även verksam i Lindahls kompetensgrupp för tvistlösningar och processer. Han har också särskild erfarenhet av kommersiella avtal och företagsförvärv. Anders är engagerad i flera branschorganisationer, bl.a. är han medlem i Swedish Arbitration Association (SAA), Skiljedomsföreningen i Södra Sverige, Skiljedomsföreningen för yngre jurister (SYJ) samt Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (Svefek).

2010–2011
Swedish Arbitration Associations och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljemannautbildning

2000
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1999–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1995–1999
Advokatfirman Wagenius & Partners

1994–1995
Notarietjänstgöring

1994
Uppsala Universitet, jur.kand.

Laddning pågår