Rickard Ström


+46 31 799 10 06 / vCard

Rickard är en av de dåvarande delägare i respektive byrå som tillsammans bildade Advokatfirman Lindahl den 1 januari 1990. Rickard har varit delägare i byrån fram till årsskiftet 2016/2017
och är numera verksam som ”Senior Counsel” i byrån.

Rickard har särskild erfarenhet inom disciplinerna för bolagsrätt, kommersiell avtalsjuridik – särskilt rörande industrianläggningar – samt insolvens- och krediträtt.

Rickard har medverkat vid upprättande av ett stort antal remissyttranden över olika författningsförslag, särskilt inom de bolags- och skatterättsliga områdena, bl.a. aktiebolagskommittèns slutbetänkande ”Ny aktiebolagslag” (SOU 2001:1) samt revisionsbolagsutredningen betänkande rörande ”Oberoende ägande och tillsyn i revisionsverksamhet”

Rickard har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag inom Sveriges Advokatsamfund, bl.a. som ledamot av huvudstyrelsen samt det tidigare Yrkesrådet.

1981
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1978–2017
Advokatfirman Lindahl, delägare

Laddning pågår