Per Frisack


+46 31 799 10 16 / vCard

Per har särskild kunskap inom IT-branschen och har bland annat stor erfarenhet av avtal och projekt relaterade till upphandling, utveckling, leverans och förvaltning av olika typer av systemlösningar samt av branschspecifika samarbets- och partneravtal. Han har även särskild erfarenhet inom processrätt och ingår i Lindahls kompetensgrupp för tvistelösning och processer. Per biträder också flera klienter i fastighetsrättsliga frågor med inriktning på områdena entreprenad, exploatering, fastighetsbildning, nyttjanderätter och
plan- och bygg.

Per är Managing Partner för Lindahls verksamhet i Göteborgs sedan 2012.

2002
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1999–
Advokatfirman Lindahl, Managing Partner

1998–1999
Göta hovrätt

1996–1998
Notarietjänstgöring

Kontor Göteborg

Titel Managing Partner Göteborg

Områden Fastigheter Tvistlösning och process ICT IT Outsourcing Försäkring

Länkar Rekord för Lokalmarknadsdagen i Göteborg

Mobiltelefon +46 709 265 532

Laddning pågår