Olof Thorsell


+46 31 799 10 44 / vCard / LinkedIn

Olofs huvudsakliga kompetensområden är företagsförvärv, investeringar, bolagsrätt, IT/IS-frågor och kommersiella avtal, såsom joint venture-avtal, bolagsavtal, aktieägaravtal och distributionsavtal. Han har betydande erfarenhet av internationella företagsförvärv och andra uppdrag inom corporate finance och M&A och företräder såväl noterade som ägarledda svenska och utländska klienter.

2007–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2004
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1997–2006
Advokatfirman Vinge i Göteborg och London (2001-2002)

1999
Göteborgs universitet, jur.kand.

2002
Göteborgs universitet, ek.mag.

Laddning pågår