Olof Nyström


+46 31 799 10 15 / vCard

Olof ingår i Lindahls kompetensgrupp för Corporate Finance. Han har särskild erfarenhet inom områdena för bolagsrätt, företagsöverlåtelser, evenemangs- och idrottsjuridik. Ett flertal av hans klienter är verksamma inom evenemang och investment.
Olof är medlem i Svensk Idrottsjuridisk Förening, och har även ett flertal styrelseuppdrag

2001
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1998–
Advokatfirman Lindahl, delägare

1998
Hovrätten för Västra Sverige

1996–1997
Notarietjänstgöring

Laddning pågår