Mats Säterberg


+46 31 799 10 42 / vCard

Mats har särskild erfarenhet inom områdena för processrätt, obeståndsrätt och försäkringsrätt samt allmän affärsjuridik.

2004–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2000
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

1998–2004
Advokatfirman Vinge

1997–1998
Finansdepartementet

1992–1997
Hovrätten för Västra Sverige

Kontor Göteborg

Titel Delägare

Områden Försäkring Obeståndsrätt Tvistlösning och process

Länkar Lindahl biträder Cimco Marine vid notering på Nasdaq First North

Mobiltelefon +46 702 797 394

Laddning pågår