Lars Arrhed


+46 31 799 10 47 / vCard

Lars arbetar inom området allmän affärsjuridik och har fördjupat sig inom både TIME (telekom, IT, media och underhållning) och entreprenad- och fastighetsrätt. Under notarietjänstgöringen läste han masterstudier inom programmet "European Intellectual Property Law" vid Stockholms universitet.

Lars har en tidigare karriär som verksamhetsledare inom mediabranschen i Sverige och Norge. Han har arbetat för Svenska Förläggareföreningen med förlagsjuridiska frågor och i övrigt med klienter inom underhållningsbranschen och IT-branschen. Han arbetar kontinuerligt med entreprenadtvister och fastighetstransaktioner och har under de sista åren arbetat med orientering mot nya samarbetsformer för projektstyrda leveranser inom både entreprenadområdet och IT-branschen. Lars leder Lindahls varumärkesgrupp i Göteborg samt det kontorets kompetensgrupp för immaterialrätt. Han är även med i Lindahls kompetensgrupp för offentlig upphandling.

Lars är också medförfattare till "Lagen om offentlig upphandling - en kommentar" Läs mer här

2015
ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management

2011
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2005–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2006–2007
Notarietjänstgöring

2005
Göteborgs universitet, jur. kand.

Laddning pågår