Johan Myrén


+46 31 799 10 66 / vCard / LinkedIn

Johan har särskild erfarenhet inom svensk och internationell skatterätt, mervärdesskatt och bolagsrätt. Johan anlitas ofta i samband med fastighets- och aktieöverlåtelser samt i skatteprocesser. Johan är ordförande för Lindahls kompetensgrupp för skatterätt samt är nationell representant i Sverige för Aija (Association Internationale Des Jeunes Avocats). Därtill anlitas Johan ofta som föredragshållare.

2011–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2010
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2004–2011
Advokatfirman Vinge

Laddning pågår