Helena Rosén Andersson


+46 31 799 10 38 / vCard

Helena är främst inriktad på offentlig upphandling och tvistelösning.
Helena har författat flera artiklar rörande offentlig upphandling och föreläser återkommande om processrätt vid Göteborgs universitet och om upphandlingsrätt i olika sammanhang. Helena har varit expert i Utredningen (Fi 2005:08) om utökade möjligheter till elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter.

Helena är också redaktör till "Lagen om offentlig upphandling - en kommentar" Läs mer här

2008–
Advokatfirman Lindahl, delägare

2007
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Laddning pågår