Emanuel Wallin


+46 31 799 10 23 / vCard

Emanuels huvudsakliga kompetensområden är företagsförvärv, omstruktureringar, bolagsrätt och kommersiella avtal. Han har flera års erfarenhet av nationella och internationella företagsförvärv för såväl noterade som ägarledda bolag samt av omstruktureringar av kommunala bolag.

Emanuel arbetar även med tvistelösning och företräder uppdragsgivare inför domstol samt skiljenämnd. Emanuel biträder därutöver kommuner i va-rättsliga frågor.

2011
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2008–
Advokatfirman Lindahl, biträdande jurist

2006–2008
Notarietjänstgöring

2006
City University of Hong Kong, master i internationell affärsrätt

2006
Uppsala universitet, jur.kand.

Laddning pågår