Anna Ramsay


+46 31 799 10 27 / vCard

Anna ingår i Lindahls kompetensgrupp för tvistelösning och processer och har erfarenhet av att företräda klienter inom diverse rättsområden. Anna arbetar med att lämna allmän rådgivning inom allmän affärsjuridik och främst inom processrättsområdet.

Anna deltar även i Lindahls projekt Kvinnlig Styrelsekompetens, ett utbildnings- och mentorprogram som bland annat syftar till att möta näringslivets ökande efterfrågan på kvinnor med styrelse- och bolagsstämmokompetens.

2013
Ledamot av Sveriges advokatsamfund

2011–
Advokatfirman Lindahl, advokat

2009–2011
Göteborgs tingsrätt, tingsnotarie

2007–2009
Deloitte

2006
Göteborgs universitet, jur.kand.

Kontor Göteborg

Titel Advokat

Områden Skatt Tvistlösning och process

Mobiltelefon +46 708 121 027

Laddning pågår