Moderna avtal för lönsamhet och innovation

Advokatfirman Lindahl bistår ditt företag i att skriva moderna, relationsbaserade kontrakt som ger optimala förutsättningar för att skapa lönsamhet och innovation.

De mest framgångsrika företagen idag är de som lyckas utnyttja kraften i strategiska samarbeten. Ungefär en tiondel av företags resultat riskerar att gå förlorade på grund av kontraktsrelaterade kostnader som förseningar, kvalitetsbrister, överskridna budgetar och tvister. Studier visar också att relationsbaserade kontrakt leder till 40 procent lägre kostnader och ger högre kvalitet än traditionella kontrakt.

Oavsett om du är på köpar- eller leverantörssidan så går det att skapa förutsättningar för en mer effektiv och lönsam relation med dina partners. Ett relationsbaserat kontrakt är ofta lösningen. Det är ett kontrakt som fokuserar på samarbete och på att skapa en effektiv och produktiv relation över en längre tid. Kontraktet utgår från gemensamma mål, innehåller vägledanade principer för samarbetet och prismodeller som ger vinning för båda parter.

Lindahl arbetar med att realisera den värdepotential som finns i företags kontrakt, exempelvis genom att implementera relationsbaserade kontrakt. Detta arbete kan läggas upp på flera sätt. Först sker en inledande genomgång av befintliga kontrakts värdepotential för att hitta en lämplig väg framåt. Nästa steg kan vara skapandet av ett mer fördjupat relationsbaserat kontrakt, val av en alternativ affärsmodell eller en fullskalig tillämpning av den forskningsbaserade metoden Vested.

De olika metoderna har visat sig framgångsrika i en mängd olika situationer och branscher som präglas av långa och nära samarbeten, bl.a. inom IT, Outsourcing, Telekom, Logistik, Energi, Infrastruktur, Life science, Entreprenad samt Affärsprocesser.

Vill du veta mer?
Om du är intresserad av relationsbaserade kontrakt och vad det kan betyda för ditt företag, tveka inte att kontakta oss. Kontaktuppgifter till experter på våra respektive kontor finner du i högermarginalen på den här sidan.

 

 

Case och white papers